top of page
Lundstams historia.jpg
Lundstams

VÅR HISTORIA

Historia

I över 70 år har Lundstams som företag funnits. Det var de två unga lastbilschaufförerna Arne Lundstam och Nisse Andersson som 1949 drog igång Andersson & Lundstams Åkeri. Miljövård var tidigt en viktig del av verksamheten och modet att investera i hållbarhet kom naturligt.

1949

grundades Andersson & Lundstams Åkeri. Huvudverksamheten var grustransporter.

1954

bildades Lundstams Åkeri och utvecklar bensin- och oljetransporter.

1969

byggdes ett eget kontor utanför Östersund med bland annat tjockoljefordon, grävmaskiner och tankrengöringar.

1974

startades tidnings- och wellpappsinsamling, samt containerhämtning av bygg- och industriavfall. En egen anläggning för sortering av returpapper och behandling av spillolja byggdes.

1989

utvecklades insamling av farligt avfall och verksamheten styrdes mot återvinning och farligt avfall.

1999

utökades återvinningsmaterialen till glas, metall, plast och pappersförpackningar. Lundstams etablerade sig i Sundsvall med transport av bensin och diesel.

2006

förvärvades tankrengöringsföretaget Westoil i Umeå. Insamling av spillolja och farligt avfall i regionen utvecklas.

2007

öppnar vårt mellanlager för farligt avfall i Söråker, Sundsvall.

2008

förvärvades Danielssons i Hålland AB.

2012

bildades dotterbolaget PLM, Petroleum Logistik i Mittskandinavien AB.

2013

gör vi en strukturaffär med Ragn-Sells AB där vi förvärvar Ragn-Sells verksamhet i Jämtlands län och Ragn-Sells förvärvar vår verksamhet i Västernorrland.

2013

startar vi ett närmare samarbete med Reaxcer avseende materialhantering och transporter.

2015

förvärvades HERAB, Härjedalens Entrepenad och Renhållning AB.

2016

inkoppling av egen solcellsanläggning och laddstolpe för elbilar vid vår anläggning i Östersund.

2019

firade vi 70 år som företag och körde igång vår robotiserade Återvinningsanläggning. Det var den andra anläggningen i Sverige med motsvarande teknik.

2020

beslutades att elektrifiera verksamheten där det är möjligt.

2022

första ellastbilen samt eldriven kross- och sikt tas i bruk.

2023

  • Byggnation av snabbladdare för både tunga fordon och personbilar.

 

  • Vi förvärvar Avloppsakuten i Berg.

 

  • Vi förvärvar Reaxcers containerverksamhet.

2024

fyller vi 75 år!

Vision

VISION

Vår vision är att "vi ska ha världens bästa återvinningskunder".

Vi har bestämt oss för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Det är en resa vi behöver göra tillsammans med våra kunder och med samhället i stort. Vi vill vara med och bygga ett samhälle där vi återvinner och återanvänder mer av de prylar som vi köper.

Här kan du läsa mer om våra värdegrunder >

Här kan du läsa vår Hållbarhetsredovisning >

Affärsidé

Lundstams erbjuder kretsloppstjänster av hög kvalitet utförda av kompetenta medarbetare med modern teknik och i egna anläggningar.

Grafisk Profil
Faktureringsadress

FAKTURERINGSADRESS

Samtliga fakturor som skickas till Lundstams Återvinning AB (Org. nr: 556493-0211), måste vara märkta med ett referensnummer som erhålls av beställaren. Referensen ska bestå av ett sju- eller åttasiffrigt nummer.
Vi ber er vara uppmärksamma på detta, då  fakturor som skickas till vår gamla adress eller som saknar korrekt referens kommer att returneras.
E-faktura generell         

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor (tex. Svefaktura) ber vi er kontakta den
e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan.

 

Vår elektroniska identifierare (Organisationsnummer) för e-fakturor är: 7365564930211
VAN-operatör: Scancloud AB (Addett)

E-faktura PEPPOL

För er som skickar elektroniska fakturor via den europeiska standarden PEPPOL skall följande PEPPOL ID
användas: 0007:5564930211

PDF-faktura via e-post       

Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen: lundstamsaterv@pdf.scancloud.se

En faktura per PDF-fil.
OBS! Skannade PDF: er accepteras ej.

Pappersfaktura till adress:

Lundstams Återvinning AB
FE 3605 Scancloud
FE-831 90  ÖSTERSUND

ÖSTERSUND             

Besöksadress:
Storlienvägen 50

831 52 Östersund

Postadress:

Box 5003

831 05 Östersund
 

UMEÅ

Korsvägen 1

913 35 Holmsund
 

ÅRE                

Besöksadress:
Lagervägen 21

837 32 Järpen

 

Postadress:

Box 26

837 22 Järpen

HÄRJEDALEN                 

Inger Grannes Väg 2

840 93 Hede

BESÖKS- OCH POSTADRESS

Ledning

Ledning

Johan Redhe

VD

Telefon: 063-57 60 57

David Håkansson

vVD och Chef Affärsutveckling

Telefon: 063-57 60 51

Anne Varjonen

Ekonomichef

Telefon: 063-57 60 69

Stefan Karlsson

Materialchef

Telefon: 063-554 16 01

Johan Redhe

Försäljningschef 

Telefon: 063-57 60 57

Ulf Jaarnek

Transportchef

Telefon: 063-554 18 67

Ulf Wölker

Platschef Åre

Telefon: 0647-310 42

Ola Lindström

Platschef Umeå

Telefon: 090-14 46 11

Urban Bergman
Platschef, HERAB
Telefon: 0684-33 13 18

LEDNING & STYRELSE

Lundstams styrelse

Styrelse

Lars Lundstam

Ordförande

Mobil: 070-683 61 00

Andreas Lundstam

Ledamot

Kristofer Lundstam

Ledamot

Joanna Lundstam

Ledamot

Claes Lundman

Ledamot

Jonas Stålhandske

Ledamot

Övre raden från vänster: Andreas Lundstam, Lars Lundstam, Kristofer Lundstam.
Nedre raden från vänster: Claes Lundman, Joanna Lundstam, Jonas Stålhandske. 

Styrelse
Sponsring

Vi ser sponsring som ett långsiktigt åtagande som bygger på att alla involverade parter ser en ömsesidig nytta med ett samarbete.

Vi samarbetar med föreningar, organisationer och evenemang som har en solid värdegrund och en hållbarhetsprofil som vi vill associeras med.

I våra sponsorsatsningar väger vi in balansen mellan idrott och kultur, elit och bredd, kvinnor och män samt mellan barn, ungdomar och vuxna.

Vår Sponsringspolicy >

SPONSRING

Hållbarhetsstipendium

HÅLLBARHETSSTIPENDIUM

Sockertoppen Hållbarhetsstipendiat

Lundstams hållbarhetsstipendium på 10.000 kr delas ut varje år och riktar sig till barn och ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens län med konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga intressen. För att vinna ska de sökande genom ett engagerande hållbarhetstänk ha tagit ett eller flera kliv upp i avfallstrappan.


Läs mer >

Daglig verksamhet

För de flesta av oss är arbetet är en viktig del av livet. Arbete ger gemenskap med andra människor. Det ger bättre självkänsla och ökad livskvalitet. Livet känns helt enkel bättre om du har ett jobb att gå till!


Men alla har inte samma möjligheter att söka arbete. Olika funktionsnedsättningar kan göra det svårt att få ett arbete. För dem finns daglig verksamhet. Lundstams har i över 15 år haft ett samarbete med Daglig Verksamhet (MICA) .

Lundstams Daglig Verksamhet

DAGLIG VERKSAMHET

bottom of page