Lundstams
 

VÅR HISTORIA

I över 70 år har Lundstams som företag funnits. Det var de två unga lastbilschaufförerna Arne Lundstam och Nisse Andersson som 1949 drog igång Andersson & Lundstams Åkeri. Miljövård var tidigt en viktig del av verksamheten och modet att investera i hållbarhet kom naturligt.

1949

grundades Andersson & Lundstams Åkeri. Huvudverksamheten var grustransporter.

1954

bildades Lundstams Åkeri och utvecklar bensin- och oljetransporter.

1969

byggdes ett eget kontor utanför Östersund med bland annat tjockoljefordon, grävmaskiner och tankrengöringar.

1974

startades tidnings- och wellpappsinsamling, samt containerhämtning av bygg- och industriavfall. En egen anläggning för sortering av returpapper och behandling av spillolja byggdes.

1989

utvecklades insamling av farligt avfall och verksamheten styrdes mot återvinning och farligt avfall.

1999

utökades återvinningsmaterialen till glas, metall, plast och pappersförpackningar. Lundstams etablerade sig i Sundsvall med transport av bensin och diesel.

2006

förvärvades tankrengöringsföretaget Westoil i Umeå. Insamling av spillolja och farligt avfall i regionen utvecklas.

2007

öppnar vårt mellanlager för farligt avfall i Söråker, Sundsvall.

2008

förvärvades Danielssons i Hålland AB.

2012

bildades dotterbolaget PLM, Petroleum Logistik i Mittskandinavien AB.

2013

gör vi en strukturaffär med Ragn-Sells AB där vi förvärvar Ragn-Sells verksamhet i Jämtlands län och Ragn-Sells förvärvar vår verksamhet i Västernorrland.

2013

startar vi ett närmare samarbete med Reaxcer avseende materialhantering och transporter.

2015

förvärvades HERAB, Härjedalens Entrepenad och Renhållning AB.

2016

inkoppling av egen solcellsanläggning och laddstolpe för elbilar vid vår anläggning i Östersund.

2019

firade vi 70 år som företag och körde igång vår robotiserade Återvinningsanläggning. Det var den andra anläggningen i Sverige med motsvarande teknik.

 

VISION

Vår vision är att "vi ska ha världens bästa återvinningskunder".

Vi har bestämt oss för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Det är en resa vi behöver göra tillsammans med våra kunder och med samhället i stort. Vi vill vara med och bygga ett samhälle där vi återvinner och återanvänder mer av de prylar som vi köper.

Här kan du läsa mer om våra värdegrunder >

Här kan du läsa vår Hållbarhetsredovisning >

Affärsidé

Lundstams erbjuder kretsloppstjänster av hög kvalitet utförda av kompetenta medarbetare med modern teknik och i egna anläggningar.

 

GRAFISK PROFIL

Dotterbolag

HERAB Härjedalens Entreprenad & Renhållning AB

Faktureringsadress

Lundstams Återvinning AB

LIN0650 Scancloud       

831 97 Östersund       

Pdf-fakturor >               

Org. nr: 556493-0211

 

Åre                   

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen

Härjedalen
Inger Grannes Väg 2

840 93 Hede

Adress

Östersund                  

Besöksadress:
Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:

Box 5003, 831 05 Östersund

Umeå

Korsvägen 1

913 35 Holmsund
 

 

Ledning

Mattias Marktin

VD

Telefon: 063-57 60 50

David Håkansson

vVD och Chef Affärsutveckling

Telefon: 063-57 60 51

Anne Varjonen

Ekonomichef

Telefon: 063-57 60 69

Stefan Karlsson

Materialchef

Telefon: 063-554 16 01

Roger Lundgvist

Marknadschef

Telefon: 063-391 69 81

Fredrik Hedström

Transportchef

Telefon: 063-554 16 09

Ulf Wölker

Platschef Åre

Telefon: 0647-310 42

Ola Lindström

Platschef Umeå

Telefon: 090-14 46 11

Roger Westlund

Platschef, HERAB

Telefon: 0684-102 77

LEDNING & STYRELSE

Styrelse

Lars Lundstam

Ordförande

Telefon: 063-57 60 61

Mobil: 070-683 61 00

Andreas Lundstam

Ledamot

Kristofer Lundstam

Ledamot

Joanna Lundstam

Ledamot

Katarina Nyberg Finn

Ledamot

Claes Lundman

Ledamot

Jonas Stålhandske

Ledamot

 
 

Vi ser sponsring som ett långsiktigt åtagande som bygger på att alla involverade parter ser en ömsesidig nytta med ett samarbete.

Vi samarbetar med föreningar, organisationer och evenemang som har en solid värdegrund och en hållbarhetsprofil som vi vill associeras med.

I våra sponsorsatsningar väger vi in balansen mellan idrott och kultur, elit och bredd, kvinnor och män samt mellan barn, ungdomar och vuxna.

Vår Sponsringspolicy >

SPONSRING

 

HÅLLBARHETSSTIPENDIUM

Lundstams hållbarhetsstipendium på 10.000 kr delas ut varje år och riktar sig till barn och ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens län med konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga intressen. För att vinna ska de sökande genom ett engagerande hållbarhetstänk ha tagit ett eller flera kliv upp i avfallstrappan.


Läs mer om stipendiet och ansök >

 

För de flesta av oss är arbetet är en viktig del av livet. Arbete ger gemenskap med andra människor. Det ger bättre självkänsla och ökad livskvalitet. Livet känns helt enkel bättre om du har ett jobb att gå till!


Men alla har inte samma möjligheter att söka arbete. Olika funktionsnedsättningar kan göra det svårt att få ett arbete. För dem finns daglig verksamhet. Lundstams har i över 15 år haft ett samarbete med Daglig Verksamhet (MICA) .

DAGLIG VERKSAMHET

Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram