Lundstams skog.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

KÄRL
CONTAINER
BYGGSÄCK

Kärl:

190 l

370 l

660 l

Höjd:

107,5 cm

107,5 cm

122 cm

Bredd:

54,5 cm

74,5 cm

125,5 cm

Djup:

69 cm

80 cm

77 cm

Kärl hämtas av servicebil och komprimatorbil.

190 liters kärl
190 liters kärl
press to zoom
370 liters kärl
370 liters kärl
press to zoom
660 liters kärl
660 liters kärl
press to zoom
Lundstams Kärltvätt o soprumsrengöring.jpg

Vi tvättar dina kärl. Ring 063-57 60 60 för att boka.

Fat
Fat
press to zoom
IBC behållare
IBC behållare
press to zoom
FA box
FA box
press to zoom
42 liters box
42 liters box
press to zoom
FA ställ
FA ställ
press to zoom
Lysrörskartong
Lysrörskartong
press to zoom
FA kartong
FA kartong
press to zoom
Riskavfalllsbehållare
Riskavfalllsbehållare
press to zoom
 

Liftdumpercontainer

Liftdumpercontainer

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ9

1,50 m

3,50 m

9 m³

1,80 m

Öppen

Storlek:

Bredd:

Anm:

Liftdumpercontainer

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ12

1,70 m

3,80 m

Storlek:

Bredd:

Anm:

12 m³

1,80 m

Öppen

Typ:

Höjd:

Längd:

LDT9

2,00 m

3,20 m

9 m³

1,80 m

Täckt

Storlek:

Bredd:

Anm:

Ring 063-57 60 60
för att beställa.

Läs mer >

Hyr container till fast pris.

CONTAINRAR

Lastväxlarflak

Lastväxlarflak
Lastväxlarflak

Typ:

LVXÖ12

LVXÖ18

LVXÖ22

LVXÖ30

LVXÖ35

Storlek:

12 m³

18 m³

22 m³

30 m³

35 m³

Höjd:

0,80 m

1,30 m

1,70 m

2,20 m

2,30 m

Bredd:

2,60 m

2,60 m

2,60 m

2,50 m

2,60 m

Längd:

6,0 m

6,0 m

6,0 m

6,0 m

6,0 m

Anm:

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Vi har även täckta lastväxlarflak att erbjuda. kontakta oss för mer info.

Direkttömmande container

Direkttömmande container
Direkttömmande container

8 m³

1,85 m

Typ:

Höjd:

Längd:

Anm:

FLT/Combi

1,80 m

2,40 m

Täckt, med luckor runt om. Töms på plats.

Storlek:

Bredd:

Direkttömmande container

Bottentömmande container

Bottentömmande container

Glasbehållare

glasbehållare.jpg

Felsortering,
allmänna bestämmelser:

Allcont 2004

Contab 2003

Regler och bestämmelser:

Lastsäkring

  • Överfyll inte flak eller containers och fördela vikten jämt.
    Lägg inte alla tunga massor på den ena sidan eller på topp.

  • Inget får hänga över eller utanför dess kanter.

  • Chauffören skall kunna lastsäkra, dvs spänna fast ett nät över containern när det så behövs.

  • För överfylld behållare utgår extra avgift för omlastning.

Maxlast

Behållare får fyllas med maximalt den volym den är avsedd för eller vikt enligt BK 1 och BK 2 (8-10 ton).

Vad får inte finnas i lasset?

Elektriska och elektroniska produkter, bildäck, impregnerat virke och övrigt farligt avfall får inte läggas i behållare blandat med övrigt avfall. Detta är ett lagkrav!

OBS! Det är Er skyldighet att upplysa om farligt avfall.

Gällande bestämmelser

Ordningslagen (1993:1617) är en av de lagar som reglerar vad som är tillåtet på offentliga platser. Ordningslagen är en grund och utöver denna finns lokala ordningsföreskrifter hos varje enskild kommun.

Tillstånd för uppställning av container

Polistillstånd krävs för att nyttja offentlig plats för uppställning av containrar, arbetsbodar och liknande. Polisen tillsammans med kommunen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet samt allmän ordning och säkerhet.
 

  • Ansökan och ansökningsavgift ska vara polismyndigheten tillhanda i god tid, minst 5 arbetsdagar före önskat nyttjande av offentlig plats.

  • Ansökningsavgiften kan betalas direkt till polismyndigheten vid besök eller till respektive polismyndighets plusgironummer, ange vem som är sökande och vad ansökan avser. Förutom detta tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa för hyra av offentlig plats.

  

OBS! Platsen får inte nyttjas före polistillstånd erhållits. Du som hyr och använder våra containers är ansvarig för att ansöka tillstånd för uppställning av container på offentlig plats.

Blankett för ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på polisens hemsida: www.polisen.se

 

Säckställ

Säckställ

Byggsäck

Byggsäck

BYGGSÄCK

 

På Lundstams arbetar vi för att minska utsläppen från våra fordon genom att byta ut gamla fordon med modernare.

Till sommaren 2022 har vi fordon som drivs av el, gas och etanol. 

Servicebil
Servicebil
press to zoom
Komprimatorbil
Komprimatorbil
press to zoom
Liftdumperbil
Liftdumperbil
press to zoom
Växelflaksbil
Växelflaksbil
press to zoom
Kranbil
Kranbil
press to zoom
ADR / Slamsugsbil
ADR / Slamsugsbil
press to zoom
Lundstams Fordon.jpg

FORDON