top of page
Återvinning & källsortering
Lundstams Återvinning.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

ÅTERVINNING

för miljö och framtid.png

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

Vi på Lundstams är experter på återvinning, källsortering och avfallshantering.
Bumerang - kretslopp
Återvinning material
Återvinning energi

Återvinning energi
Blir fjärrvärme och el

Insamling inlämning avfall

Insamling/inlämning av återvinningsmaterial och avfall

Bearbetning

Bearbetning
Pressning, lagring, sortering

Återvinning material
Wellpapp, papper, plast, metall, glas med mera blir nya produkter

Återanvändning

Återanvändning
Material återanvänds som råvara

Vi jobbar kontinuerligt med nya metoder för att förädla insamlat material i våra anläggningar. Hushållens återvinningsmaterial samlas in vid återvinningsstationer och fastighetsnära insamling medan material från företag sorteras vid källan. Olika typer av förpackningar, spillolja och metall går in i ett cirkulärt flöde. Material som vi inte kan återanvända går till energiutvinning och blir exempelvis fjärrvärme, vilket ger en rejäl besparing av miljön.

275_Lundstams_Materialficka_HEL_översikt_WEBB.jpg

I vår sorterings- och presshall i Östersund tar vi emot returmaterial av papper och plast från både företag och hushåll. Återvinningsmaterialet skickas på vårt eget järnvägsspår från anläggningen, alternativt med lastbil till pappersbruk eller plaståtervinningsföretag.

Lundstams Metall.jpg

Vi på Lundstams vill att vi och våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan. Vi bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi är duktiga på kretsloppstjänster och ser möjligheter där andra ser avfall. Vi tar hand om de produkter och material som samhället inte längre vill ha. Vår vision är att ”vi ska ha världens bästa återvinningskunder” och tillsammans tar vi nästa steg i avfallstrappan för mer återvinning och återanvändning.

AVFALLSTRAPPAN

Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

 

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Avfallstrappan1    Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt.

2    Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.


3    Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar.


4    Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.
    

5    Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.


Text om avfallstrappan kommer från Naturskyddsföreningen.

Avfallstrappan
Källsortering
Lundstams returglas.jpg

KÄLLSORTERING

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Vi återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metall.

Återvinning tidningar

Tidningar

Tidningar, magasin, kollegieblock, reklamblad och broschyrer.


Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralen från kollegieblock. Kuvert ska inte lämnas i behållaren för tidningar för limmet förstör papperet.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya tidningar och pappersförpackningar.

Sortera rätt
- tidningsåtervinning
>

Tidningsåtervinning

FAKTA OM
TIDNINGSÅTERVINNING

Cirka 80% av de tidningar vi läser i Sverige samlas in och återanvänds till nya tidningar. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

För att tillverka ett ton tidningar krävs 14 normalstora träd. Lundstams samlar in cirka 3.800 ton tidningar per år vilket motsvarar
53.000 träd.

Tidningar

Kontorspapper

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nytt kontorspapper.

Sekretesspapper

Kontorspapper med sekretess.

 

Körs in till Lundstams där det låses in tills destruktion sker (i form av tuggning) och senare balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nytt kontorspapper.

Återvinning papper

Wellpapp

Kartonger, förpackningsmaterial. Wellpappen känns igen av den vågiga mellandelen i materialet.

Wellpapp är den vanligaste förpackningen av olika varor. Du behöver inte ta bort tejp, fraktsedelsfickor eller metallklammer. De avlägsnas i pappersbrukets process.

Körs till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner den till ny wellpapp och papper till bland annat gipsskivor.

Återvinning wellpapp
Sekretess
Wellpapp
Återvinning pappförpackningar

Pappers-förpackningar

Mjölk- och juiceförpackningar, mjöl- och müslipåsar, pastakartonger, toapappersrullar, vadderade kuvert och presentpapper är exempel på pappersförpackningar.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya pappersförpackningar.

Sortera rätt
- pappersförpackningar
>

Återvinning papp

FAKTA OM ÅTERVINNING
AV PAPPERSFÖRPACKNINGAR

 

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna kartong och wellpapp.
Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
Massa- och papperstillverkningen av återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi än ny produktion. Endast en tredjedel energi går åt jämfört med nyproduktion.
 

Pappersförpackningar

Glas

Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Ofärgat och färgat glas sorteras och hämtas var för sig.
Skruvkorkar och kapsyler av plast och metall sorteras i respektive insamlingsbehållare.

Körs till Lundstams där glasen omlastas till lastbil som transporterar det vidare till Svensk Glasåtervinning som återvinner ofärgat glas och färgat glas som blir till nytt glas. Av färgat glas tillverkas också bland annat isolering. Glaskross blir glasförpackningar och fyllnadsmaterial för husgrunder och vägbyggen.

Sortera rätt
- glasåtervinning >

Återvinning glas

FAKTA OM

GLASÅTERVINNING

 

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

I Sverige återvinns 93% av de 186.000 ton glasförpackningar som finns ute på marknaden. Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med när glas tillverkas av ny råvara. Få förpackningsmaterial har samma unika egenskaper som glas. Det är helt tätt och påverkar varken doft eller smak.

Om allt glas som samlas in i Sverige under ett år skulle ställas i en lång rad skulle det räcka
ett helt varv runt jorden.

Glasåtervinning
Glas
Återvinning planglas

Planglas

Till exempel glasrutor.


Körs in till Lundstams där glaset omlastas till lastbil som transporterar det vidare till godkänd mottagare som återvinner det till nya fönster.

Återvinning plast

Plastförpackningar

Rengjorda och torra flaskor, burkar, lådor och dunkar av hårdplast. Bärkassar, påsar, plastfolie och frigolit.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till en materialanläggning där den sorteras och mals ner till granulat som sedan blir ny plast.

Sortera rätt - plastförpackningar >

Plast

Krymp-

och sträckfilm

Transparent / färgad mjukplast.

 

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett återvinningsföretag som återvinner det till nya plastsäckar och krymp- & sträckfilm.

Återvinning krymp- och sträckfilm

FAKTA OM PLASTÅTERVINNING

 

Alla plastförpackningar, både mjuka och hårda, ska återvinnas. 1 kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med
2 kilo jämfört med tillverkning av ny plast.
När plastförpackningar återvinns istället för att förbrännas minskas utsläpp av giftiga ämnen.

 

Mjuka plastförpackningar återvinns bland annat till bärkassar, sopsäckar och kabelskydd.

Plaståtervinning för miljö
Återvinning blomkrukor

FAKTA OM PLASTÅTERVINNING

Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.

 

Lundstams skickar cirka 450 ton plastförpackningar till återvinning varje år vilket motsvarar 38 miljoner blomkrukor.

I Sverige förbrukar vi ungefär 160.000 ton plastförpackningar per år. Ett ton mjuka plastförpackningar motsvarar drygt 1 000 liter eldningsolja, vilket är en tredjedel av årsförbrukningen till en normalstor villa.

Återvinning metall

Metallförpackningar

Rengjorda tomma metallförpackningar såsom konservburkar, tuber, kapsyler, burklock, värmeljuskoppar, och aluminiumfolie. Sprayflaskor/raklödderflaskor kan lämnas hit om den är pystom annars som farligt avfall.

Körs in till Lundstams där det omlastas till lastbil som transporterar det vidare till sorteringsanläggning där de delar på aluminium och järn som sedan går vidare till smältverk där det återvinns till ny aluminium och järn.

Sortera rätt
- metallförpackningar
>

Metall

FAKTA OM ÅTERVINNING

AV ALUMINIUM

 

När vi återvinner aluminium sparar 95% av energin, jämfört med vad det går åt att framställa ny. Om alla aluminiumförpackningar återvinns, sparas så mycket energi som krävs för att
värma upp
8.500 småhus
ett helt år.

 

Återvunnen aluminium har samma kvalitet som nytillverkad. Och kan återvinnas hur många gånger som helst. Förpackningar av stålplåt skyddar varor mot ljus och bevarar vitaminer i mat. De är lätta att sterilisera och tål långa transporter.

Återvinning av aluminium sparar energi

FAKTA OM ÅTERVINNING
AV STÅL

Återvinning av stål sparar 75% energi jämfört med att göra nytt stål. Återvinns alla förpackningar av stål räcker energin till att värma upp 5.400 småhus ett helt år. En stor fördel är att metall kan återvinnas om och om igen.

Skulle alla kapsyler lämnas till återvinning, motsvarar det lika mycket nytt stål som det behövs i 2.200 personbilar – om året.

 

66% av alla metallförpackningar i Sverige återvinns.

Återvinning av stål
Återvinning av metallskrot

Metallskrot

Metall som inte är förpackningar.

 

Körs till godkänd mottagare och återvinns till nytt järn.

Brännbart.jpg

Brännbart

Till brännbart material räknas föremål av trä, gummi, plast och textilier. Det kan till exempel vara diskborstar, dammsugarpåsar, kladdiga förpackningar, kläder, skor, kuvert, tejp, pennor, leksaker, bomull, tops och cigaretter/snus.

Sorterat, brännbart avfall är bra material för energiutvinning. Materialet förbränns och värmen kan bli fjärrvärme, vilket ger en rejäl besparing av miljön.

Kundtjänst Lundstams

Du kan också ringa vår kundtjänst på 063-57 60 60 så hjälper vi dig. 

MER INFORMATION:
Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >

bottom of page