Återvinning pappersförpackning

Pappersförpackningar

I Sverige är vi duktiga på återvinning, men vi kan bli bättre.
De flesta av oss återvinner i snitt ca 80% av alla tidningar och förpackningar.

Vanligaste orsaken till att man inte återvinner är att man inte har utrymme för bra lösning hemma och en liten del tycker att det är bekvämare att slänga allt i soporna.

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt!

Ja tack!

Allt som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara när vi köper den är en förpackning. Mjölk- och juiceförpackningar, mjöl- och müslipåsar, pastakartonger, toapappersrullar, vadderade kuvert och presentpapper är exempel på pappersförpackningar.

Gör så här:

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda med kallt vatten. Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Du kan även lägga mindre förpackningar i större. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta. Kom ihåg att ta bort eventuella skruvkorkar i plast och lägg dessa i Plastförpackningar.

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Kuvert, post it-lappar, tidningar.

Om det finns speciella kärl för wellpapp så skall allt pappersmaterial med vågig mellandel läggas där.

Återvinning papp

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya pappersförpackningar.

Återvinning kartong och wellpapp

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna kartong och wellpapp.
 

Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

Massa- och papperstillverkningen av återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi än ny produktion. Endast en tredjedel energi går åt jämfört med nyproduktion.

 

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

Återvunnen papp blir till nya pappförpackningar

Lundstams samlar in 2.900 ton/år, i Sverige samlas det totalt in 300.000 ton/år.
 

Det är miljömässigt lönsamt att återvinna förpackningar. Alla pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar drygt en miljon träd!

För miljön

Lär dig mer om återvinning av glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och tidningar:

Eller ring våra miljörådgivare:
063-554 11 58

Mail går också bra :-)

miljo@lundstams.se

Mer information från FTI:

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >

Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram