Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Östersund

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Umeå

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Åre

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Härjedalen

Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram

För en miljömässigt hållbar avfallshantering

Återvinning av verksamhetsavfall från byggföretag och industrier karaktäriseras idag av att en mycket stor andel av avfallet krossas och förbränns i energiverk. Det är bra att energin i avfallet återvinns men ur ett miljömässigt perspektiv måste samhället bli bättre på att återvinna material, och ännu hellre, öka återanvändningen av det material som vi konsumerar. En sortering som tar hjälp av datorer och robotar blir mycket mer effektiv än om vi människor skulle genomföra det för hand. Tekniken innebär att olika materialfraktioner som exempelvis trä, plast, metall, betong och sten på ett enkelt sätt kan separeras från sk. blandat avfall. Resultatet blir fina och rena material som både kan återvinnas och återanvändas.

Den nya anläggningen kommer att vara placerad på Lundstams verksamhetsområde i Lugnvik. Maskiner och robotar kommer att vara eldrivna och placeras inomhus i en ny industribyggnad i syfte att minimera både buller och damm. Hantering av avfall är en kritisk samhällsfunktion och måste kunna bedrivas i anslutning till verksamheter där avfall uppstår. Det finns för närvarande 11 anläggningar i världen med en liknande teknik. Lundstams investering blir den andra anläggningen i sitt slag i Sverige. Den första byggdes i Malmö och invigdes 2017.

 

Med tillgång till ny teknik inom avfallshantering kan alla organisationer och verksamheter nu ta ställning till hur de vill att deras avfall skall användas. Med ett aktivt val kan miljönyttan för samhället maximeras.

 

Markarbeten pågår för närvarande. Under oktober månad kommer byggnaden att resas och i slutet av 2018 lyfts de nya maskinerna på plats. Första halvåret 2019 kommer maskiner att köras in, robotar att läras upp och anläggningen  bedöms vara i drift efter sommaren 2019.

 

För ytterligare frågor kontakta:
Mattias Marktin, Verkställande Direktör 070-610 80 08

Lars Lundstam, Styrelseordförande 070-683 61 00.