top of page
Lundstams Modern Teknik.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

MODERN
TEKNIK

För en miljömässigt hållbar avfallshantering

Robotanläggning
Lundstams

På senare år har vårt utvecklingsarbete framför allt handlat om att minimera mängden avfall som går till förbränning samt att hitta nya sätt att återvinna avfallet på. För att lyckas ta detta stora kliv i avfallstrappan krävs en helt annan teknik än den vi tidigare har använt. För ett par år sedan tog vi därför beslutet att investera i en helt ny typ av robotanläggning, som då endast fanns på nio platser över hela världen. Under 2018 började bygget av vår anläggning och i augusti 2019 togs den alltså i drift.

 

Tekniken i den nya anläggningen innebär att sensorer, datorer och robotar sorterar det verksamhetsavfall som kommer från byggföretag och industrier med en mycket stor noggrannhet. Olika materialfraktioner, till exempel trä, plast, metall, betong och sten, kan på ett enkelt sätt separeras från så kallat blandat avfall. Tidigare gick cirka 80–90 procent av verksamhetsavfallet till förbränning – en dyr process som inte är speciellt miljövänlig. Med den nya robotanläggningen blir slutresultatet istället fina och rena material som både kan återvinnas och återanvändas.

Robotisering

Vinster i alla led

 

Robotanläggningen ger flera uppenbara vinstfördelar för miljön. Vårt transportbehov har minskat i och med att betydligt mindre avfall körs till förbränning och majoriteten av avfallet hanteras av eldrivna maskiner. Vårt koldioxidutsläpp har också minskat eftersom vi bränner en betydligt mindre mängd material. Sist men inte minst har våra medarbetare fått en bättre arbetsmiljö eftersom flera moment har automatiserats – de får helt enkelt roligare arbetsuppgifter i en bättre miljö.

 

Genom att investera i denna nya teknik, och genom att finansiera olika utvecklingsprojekt, kan vi fortsätta vara ett företag i hållbarhetsarbetets framkant som lever upp till våra mål. Det ger en god, långsiktig lönsamhet som är en förutsättning för Lundstams fortsatta utveckling.

Lundstams robotisering för hållbar avfallshantering

Teknik som möjliggör

 

Robotanläggningen ger oss helt ny, häpnadsväckande kunskap om avfall. Från att ha sett avfall som något abstrakt kan vi nu identifiera varje liten beståndsdel med precision. Det kommer att vara till stor hjälp när vi fortsätter utveckla nya, hållbara lösningar för avfallshantering och återvinning.

 

Tekniken i anläggningen är så avancerad att den möjliggör användning inom långt fler områden än vi kan föreställa oss idag. Redan nu för vi diskussioner med närliggande kommuner för att se över möjligheten att låta robotanläggningen sortera fler typer av avfall. Endast kreativiteten och viljan att ständigt utvecklas sätter gränsen!

Robotisering för hållbar avfallshantering

Robotisering för hållbar avfallshantering

bottom of page