top of page
nästa generation.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

NÄSTA GENERATIONS ÅTERVINNARE

Till Lundstams anläggning i Östersund kommer vanligtvis 200–300 barn och ungdomar varje år på studiebesök. Här får eleverna en rundtur på anläggningen och information om avfallshantering.

Lundstams erbjuder även information i skolor. På ett enkelt och roligt sätt går vi igenom de aktuella områdena och lovar att ni kommer att få bättre kunskaper om avfallshantering!

Återvinning.jpg

Återvinning

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

Läs mer om återvinning >

miljö Lundstams webb.jpg

Avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Läs mer om avfallstrappan >

Källsortering.jpg

Källsortering

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Lundstams återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar,
plastförpackningar, glas och metall.

Läs mer om källsortering >

Är du intresserad att få besök av Lundstams eller göra ett studiebesök hos oss?


Hör av dig till 063-57 60 60.

bottom of page