top of page
Skogsentrepenad.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

LANTBRUK
SKOGSENTREPENAD

Insamling och behandling farligt avfall, rengöring och besiktning av tankar för energi, bränsle och spilloljor.

återvinningshjälpen länsförsäkringar lundstams.png
återvinningshjälpen bild.png

Återvinningshjälpen - kostnadsfri insamling av skrot och farligt avfall från gårdar i Jämtland Härjedalen.

Återvinningshjälpen är ett projekt som ägs av Länsförsäkringar Jämtland. Inom projektet erbjuds kunder med en lantbruks- och gårdsförsäkring möjlighet att boka upphämtning av metallskrot och farligt avfall (FA). Syftet är att samla ihop, omhänderta och återvinna så mycket avfall som möjligt för att minska skaderisken på våra gårdar och vår miljö.

Lundstams Återvinning AB är samarbetspartner i projektet och har ansvar för insamling och omhändertagande av avfallet. 

 

– Det här är verkligen en vinst för alla inblandade! Fastighetsägarna blir smidigt och kostnadsfritt av med skrot och naturligtvis är det här väldigt bra för miljön, säger Anna-Karin Lindeberg ansvarig för Länsförsäkringar Jämtlands satsningar för klimat och hållbarhet.

Förutom stora mängder metallskrot samlades också spillolja, bränslefilter, slang, bilbatterier, elektronikskrot och mycket annat in.

– Visst avfall skickas till förbränning men koldioxidvinsterna från framför allt återvunnet stål är så stora att det väger upp utsläpp från både förbränning och transporter flera gånger om. Dessutom förhindrar vi att miljöfarligt avfall hamnar på platser där det inte ska vara, säger Linus Theorell på Lundstams Återvinning.

Lundstams natur.jpg

Farligt avfall
Utökad anteckningsskyldighet 

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi på Lundstams hjälper dig med din rapportering så att du kan känna dig trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

Farligt avfall måste sorteras separat och hämtas eller lämnas till en godkänd mottagare, vilket Lundstams är. Kontakta oss gärna för rådgivning: 063-57 60 60

Mer om farligt avfall >

Cisternkontroll.jpg

Cisternkontroll
Behöver du kontrollera din oljecistern?

Lundstams utför cisternkontroller i hela Sverige i samarbete med andra ackrediterade företag. Vi är själva verksamma med egen personal och fordon i hela Norrland, från Gävle till Haparanda.

 

Här kan du läsa mer om cisternkontroll och vad som ingår >

Har du övriga frågor om cisternkontroll så kan du ringa oss på 090-13 35 00

Insamling och mottagning av metall

Vi köper metall från ert företag

063-554 11 58

uppföljning och statistik farligt avfall.jpg

Uppföljning och statistik av insamlat material

Underlag för miljörapportering eller för att kunna fatta beslut för din verksamhet.


Vi håller er avfallshantering aktuell. Hur ser det ut? Gör er avfallshantering mer lönsam. Data, beslutsunderlag, skapar möjligheter för rätt beslut i framtiden.

Hos oss kan du hyra:

Komprimator

Hyr en mobil komprimator av oss. Vi hjälper dig välja komprimator utifrån behov, avfallsmängd och fysiska förutsättningar på arbetsplatsen. En komprimator lämpar sig väl för såväl wellpapp och plast som för blandat brännbart material. Våra mobila komprimatorer är balkfria på sidorna vilket bidrar till att säkerställa en bättre komprimering av avfallet, så att den kan fyllas maximalt. Detta innebär att transportkostnaderna minskar samtidigt som arbetet av containerns tömningsarbete underlättas. 

Balpress

Hos oss kan du hyra både halv- eller helautomatiska balpressar. Vi hjälper dig att välja och anpassa balpressen rätt utifrån avfallstyp, balstorlek och cykeltid. En balpress hanterar allt från papp och papper till olika plasttyper, burkar och tunnor. Det finns lösningar där samma press kan hantera flera olika typer av avfall simultant.

Container och kärl

Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens.

Våra kärl och containrar >

Ring 063-57 60 60 så hjälper vi dig. 

Kärltvätt.jpg

Vi tvättar dina kärl

För att boka ring:
063-57 60 60

Miljörådgivning

Våra miljörådgivare lär dig mer om ekonomisk, laglig och miljövänlig avfallshantering. På ett enkelt sätt går vi igenom de aktuella områdena och lovar att du kommer att få bättre kunskaper om avfallshantering!

Tillsammans kan vi skräddarsy en kurs utifrån dina behov – ett smidigt sätt att se möjligheter och lösa olika problem – att helt enkelt få kontroll på din situation. Ring vår kundtjänst på 063-57 60 60 så kopplar vi dig vidare.

Vi hjälper kunderna att sortera på bästa sätt och erbjuder också utbildning. Med korta beslutsvägar har vi bra möjligheter att hitta bästa lösningen för kunden.

Lundstams miljörådgivare

Återvinning.jpg

Återvinning

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

Läs mer om återvinning >

miljö Lundstams webb.jpg

Avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Läs mer om avfallstrappan >

Källsortering.jpg

Källsortering

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Lundstams återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar,
plastförpackningar, glas och metall.

Läs mer om källsortering >

bottom of page