Cisternkontroll

Vi utför cisternkontroller i hela Sverige i samarbete med andra ackrediterade företag. Vi är själva verksamma med egen personal och fordon i hela Norrland, från Gävle till Haparanda.

Vår personal har lång erfarenhet och hög kompetens.
 

När ska jag kontrollera min oljecistern?
Det finns fyra typer av cisterner:
K-cistern, S-cistern, Skyddad s-cistern och IBC-tank.


K står för korrosionsskyddad cistern (Plast)
S står för stålcistern
Skyddad s-cistern står för stålcistern med korrosionsskydd.

Kontrollintervaller:
K-cistern vart 12:e år
S-cistern vart 6: år
Skyddad S-cistern är att klassificera som en K-cistern

IBC-tank ska besiktas med 2,5-5 års intervall

Inom vattenskyddsområde gäller skärpta regler, där halveras kontrollintervallen
 

I en cisternkontroll ingår

 • Länspumpning (befintlig fraktion)

 • Rengöring

 • Okulärkontroll (cistern samt tillhörande ledningar)

 • Ultraljuds mätning (kontroll av eventuella rostangrepp)

 • Överfyllningsskydd (kontroll funktionstest)

 • Nivåmätare (funktionskontroll)

 • Täthetsprovning

 • Återpumpning av ren produkt

 • Omhändertagande av restprodukt i vår oljerening i Östersund

 • Kontroll av ID-skyltar (cisternskylt samt adresskylt)

 • Kontrollrapport

Följande lagar styr vad som gäller vid kontroll av cisterner:

 • Naturvårdsverkets föreskritfter NFS 2003:24

 • Föreskrifter reviderades NFS 2006:16 samt NFS 2009:3

 • MSBFS 2014:5

 • SÄIFS 2000:2

 • Handbok maj 2008 (hantering brandfarliga vätskor och gaser)

 • AFS 2006:8

 • AFS 1993:3

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får angående cisternkontroll.
Har du någon fråga som inte finns med tveka inte att ringa 090-13 35 00 eller maila oss 

Varför ska min cistern kontrolleras?

Enligt miljölagen ska de allra flesta cisterner kontrolleras regelbundet. Lagen från 1 februari 2004 gäller cisterner som används för förvaring av dieselolja, eldningsolja och annat bränsle med en flampunkt som är högre än 55 grader. Både villa- och farmartankar berörs; oavsett om de är placerade inom– eller utomhus, ovan eller under jord.

Hur går en kontroll till?
Vid kontrollen kontrolleras cisternens kondition. Vi börjar med att skruva av manluckan på cisternen. Från tankbilen drar vi slang till cisternen och suger ur oljan till ett rent fack i bilen. När vi närmar oss bottenslammet suger vi upp resterna i ett slamfack på bilen. Därefter kryper kontrollmannen ner i tanken och torkar rent. Eventuell rostskada kontrolleras och djupet på skadorna mäts. Rördragning, nivåmätare och överfyllnadsskydd kontrolleras och manluckan sätts på plats med en ny packning. Till sist provtrycks tanken och den rena oljan återförs till tanken. Vi skriver en kontrollrapport och märker cisternen med datum.

Vad händer med slammet?

Vi tar med oss slammet till våra godkända anläggningar i Östersund och Umeå.

I Östersund behandlas och renas oljeresterna.

Vad gör jag med kontrollrapporten

Kontrollrapporten skall förvaras av ägaren till cisternen. Om cisternen är placerad utomhus, i mark eller inom vattenskyddsområde ska en kopia av kontrollrapporten skickas till bygg- och miljökontoret i din kommun. OBS! Detta gäller inte villatankar som är placerade inomhus.

När ska cisternen senast vara kontrollerad?
Tidpunkten varierar beroende på vilken cistern du har och var den är placerad. Återkommande kontroller görs med vissa intervaller.

Jag har beställt kontroll av min tank, när kommer ni?
Vi hör av oss med ett brev till dig två veckor innan vi kommer. Vi samlar ihop så många kontroller som möjligt i samma område. Därför kan vissa områden få lite längre väntetid än andra. Ring eller maila oss om du undrar något. Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se


 

Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

 • Lundstams på Facebook
 • Lundstams på Instagram