Plaståtervinning

Plastförpackningar

I Sverige är vi duktiga på återvinning, men vi kan bli bättre.
De flesta av oss återvinner i snitt ca 80% av alla tidningar och förpackningar.

Vanligaste orsaken till att man inte återvinner är att man inte har utrymme för bra lösning hemma och en liten del tycker att det är bekvämare att slänga allt i soporna.

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt!

Ja tack!

Allt som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara när vi köper den är en förpackning. Schampoflaskor, ketchupflaskor, brödpåsar, påläggsförpackningar, plastfolie och packmaterial av frigolit är exempel på plastförpackningar.

Gör så här:

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda med kallt vatten. Pressa ur luften och platta till, eller stapla t.ex. crème fraiche-burkar i varandra.

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Plastleksaker, plastmöbler, diskborstar, tandborstar, plastflaskor med pant, cd-skivor eller cd-fodral.

Återvinning plast

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till en materialanläggning där den sorteras och mals ner till granulat som sedan blir ny plast.

Återvunnen plast ger nya plastförpackningar

Alla plastförpackningar, både mjuka och hårda, ska återvinnas.
1 kilo återvunnen plast
minskar koldioxidutsläppet med 2 kilo jämfört med tillverkning av ny plast. När plastförpackningar återvinns istället för att förbrännas minskas utsläpp av giftiga ämnen. Plastfibrer kan återvinnas upp till sju gånger.

I Sverige återvinns 42% av all använd plast. Lundstams samlar in ca 1.800 ton per år.

 

Mjuka plastförpackningar återvinns bland annat till bärkassar, sopsäckar och kabelskydd.

Plastpåse

Hårda plastförpackningar består till största delen av polypropen och HD-polyeten. Beroende på plastens kvalitet blir det råvara till många olika produkter av plast.

 

Ett ton hårda plastförpackningar kan idag återvinnas till över 80.000 blomkrukor.

Lär dig mer om återvinning av pappersförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar och tidningar:

Eller ring våra miljörådgivare:
063-554 11 58

Mail går också bra :-)

miljo@lundstams.se

Mer information från FTI:

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >