Hållbarhetsstipendium

LUNDSTAMS

HÅLLBARHETSSTIPENDIUM

Vi på Lundstams bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi vill att våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan.

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Vem kan söka stipendiet?
Barn och Ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens Län. Med konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga intressen.


Vad krävs av den som söker stipendiet?
Sökande skall genom ett engagerande hållbarhetstänkande ta/ ha tagit ett kliv upp i avfallstrappan.

Vem behandlar din ansökan?

Lundstams Miljörådgivare och Marknadsavdelning


När kan stipendiet sökas och hur mycket är det på?
Till och med 2021-09-30. För 2021 är beloppet 10.000:-


Ansök genom att fylla i formuläret här på sidan.

Avfallstrappan
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram