Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Östersund

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Umeå

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Åre

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Härjedalen

Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram

är idag

Imorgon

Lundstams

DAGS ATT SÖKA

Stipendiet riktar sig till barn och ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens län med konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga intressen. Sökande skall genom ett engagerande hållbarhetstänk ha tagit ett kliv upp i avfallstrappan.

Lundstams investerar i robotar för en miljömässigt hållbar avfallshantering

Lundstams Återvinning AB genomför just nu en stor satsning med ny teknik som kommer att ge stora miljömässiga vinster för samhället. Med hjälp av sensorer, datorer och robotar kommer Lundstams att sortera verksamhetsavfall från byggföretag och industrier med en mycket fin noggrannhet. Tekniken innebär att Lundstams kommer att utvinna rena materialfraktioner som kan användas på nytt i cirkulära materialflöden.

Vi på Lundstams är experter på återvinning,
källsortering  och avfallshantering.

Varje dag slänger var och en av oss en mängd olika material. Varenda liten pryl ska slängas och tas om hand på rätt sätt och rätt plats för vår och miljöns skull.

Vi på Lundstams
vill att det ska vara lätt att sortera rätt!
Lär dig mer om återvinning av dessa förpackningar:

I 70 år har våra engagerade medarbetare jobbat miljömedvetet i din region. Avfallshantering, återvinning, farligt avfall, byggavfall, hushållsavfall, tankrengöring och transport av farligt gods - allt det och mycket mer hjälper vi dig med.

Välkommen till Lundstams!

Ring våra miljörådgivare:
063-554 11 58

Mail går också bra :-)

miljo@lundstams.se

Ytterligare information för:     Kommun och offentlig verksamhet >       Fastighetsägare >      Företag >       Företag inom byggindustrin >