Imorgon

Lundstams

I över 70 år har våra engagerade medarbetare jobbat miljömedvetet i din region. Avfallshantering, återvinning, farligt avfall, byggavfall, hushållsavfall, tankrengöring och transport av farligt gods - allt det och mycket mer hjälper vi dig med.

Välkommen till Lundstams!

Varje dag slänger var och en av oss en mängd olika material. Varenda liten pryl ska slängas och tas om hand på rätt sätt och rätt plats för vår och miljöns skull.

Ring våra miljörådgivare:
063-554 11 58

Mail går också bra :-)

miljo@lundstams.se

Hållbarhetsstipendium - Ordförande.jpg

Grattis Tullus SG

Årets Hållbarhetsstipendiat 2020

”Tullus SG är en förening som aktivt jobbar med att möjliggöra för fler ungdomar att börja träna skidskytte. Ni vill bredda sporten och i er ambition vänder ni er bla till ungdomar som normalt sett kanske inte skulle söka sig till skjutvallen. Ni gör detta på ett hållbart sätt med fokus på återanvändning av både vapen, utrustning och kläder. Vi önskar er ett stort lycka till och hoppas att stipendiet kommer till nytta i er fortsatta ungdomsverksamhet”.

DAGS ATT SÖKA

Stipendiet riktar sig till barn och ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens län med konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga intressen. Sökande skall genom ett engagerande hållbarhetstänk ha tagit ett kliv upp i avfallstrappan.

GS_20200508_Lundstams_6220 webb.jpg

Robotanläggningen
– teknik som möjliggör

I augusti 2019 togs vår nya, högteknologiska robotanläggning äntligen i drift. Anläggningen är en fantastisk möjlighet för oss på Lundstams att säkerställa en hållbar avfallshantering. Investeringen ger redan nu stora miljömässiga vinster, både för oss själva och för samhället i stort.  

Vi på Lundstams vill att det ska vara lätt att sortera rätt! Lär dig mer om återvinning av dessa förpackningar:

Återvinning Tidningar
Återvinning plastförpackningar
Återvinning pappersförpackning
Återvinning glasförpackning
Återvinning metallförpackning

Ytterligare information för:     Kommun och offentlig verksamhet >       Fastighetsägare >      Företag >       Företag inom byggindustrin > 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vår miljö

Vår miljö

Återvinning

Återvinning

Nästa generations återvinnare

Nästa generations återvinnare

Historia

Historia

Oljor & Cisterner

Oljor & Cisterner

Kontakta oss

Kontakta oss

Farligt avfall

Farligt avfall

Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram