top of page
Lundstams
LUNDSTAMS
HÅLLBARHETSSTIPENDIUM 2018
GÅR TILL:

Årskurs 8 på Lugnviksskolan

 

Varje år delar vi på Lundstams ut årets Hållbarhetsstipendium. Stipendiet på 10 000 kr tilldelas barn och ungdomar upp till 25 år eller föreningar med ungdomsverksamhet i Jämtlands eller Västerbottens län. För att vinna ska de sökande ha tagit ett eller flera steg i Lundstams hållarhetstrappa; (1) minimera, (2) återanvända, (3) återvinna material, (4) återvinna energi och (5) deponera. Klass 8 i Lugnviksskolan har tagit två viktiga steg i trappan genom att sy miljövänliga, återanvändbara textilpåsar som ska användas vid inköp av kläder, mat m.m. De minskar därmed användningen av icke förnyelsebara plastpåsar och inspirerar sin omgivning att göra likadant.

Motivering till årets vinnare:

 

Genom ett engagerat hållbarhetstänk har årets stipendiat visat att man med små medel kan göra skillnad för miljön. De har lyckats sy ihop funktionalitet, design och hållbarhet och skapat varsin återanvändbar väska i tyg för att ersätta användningen av plastkassar. Designen har inspirerats av arkitektritade byggnader och materialvalen har gjorts med tanke på deras miljöpåverkan.

Vi hoppas att detta stipendium ska inspirera till ett fortsatt hållbarhetstänk.

Stipendiet delades ut vid skolavslutningen den 15 juni 2018 av Joanna Lundstam.

bottom of page