• Mattias Marktin

Producent av Farligt Avfall - Tänk till !

Avfallsförordningen 2020:614, som träder i kraft 2020-11-01, innebär stora förändringar avseende rapportering av Farligt Avfall. Syftet är att öka spårbarheten för avfall som i många fall är giftigt för både människor och miljö. För dig som producent av Farligt Avfall (bla användare av kemiska produkter) betyder det att du har ett ansvar att kontinuerligt rapportera till Naturvårdsverket. Om du tycker att det är administrativt krångligt att själv göra rapporteringen så är det bra att du känner till att Lundstams kan hjälpa dig med det. Kontakta ngn av våra Miljörådgivare på telefon 063-554 1158 om det gäller Jämtland/Härjedalen/Västernorrland eller 090-13 35 00 för Västerbotten. Läs gärna mer på https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/.


Senaste inlägg

Visa alla
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram