• Mattias Marktin

Pressrelease från EthaDrive - "Nu rullar Fordonen ut !"Lundstams vision: ”Vi skall ha Världens bästa återvinningskunder” Lundstams arbetar tätt tillsammans med sina kunder för att avgöra vilka avfallsflöden som finns och ta fram lösningar för källsortering och insamling. För Lundstams är det också viktigt att kunden förstår vad som händer med avfallet när det väl lämnat deras verksamhet och vilka miljöeffekter det ger.

Lundstams är ett familjeföretag och startades redan 1949. Verksamheten började successivt styras mot källsortering och återvinning på 1980-talet vilket betyder att företaget har en lång och gedigen erfarenhet. Företaget erbjuder återvinningstjänster kopplat till de flesta kategorier av avfall och man arbetar primärt med företagskunder. En del av verksamheten innefattar kommunala uppdrag som insamling av hushållsavfall och drift av återvinningscentraler.

Fredrik Hedström är transportchef hos Lundstams: - För oss är det är absolut nödvändigt att minska klimatavtrycket från transporter. Vår utmaning ligger i att utveckla och välja rätt typ av fordons- och drivmedelslösningar. Branschen präglas av stora investeringar och av produkter med en lång livslängd, både tekniskt och ekonomiskt.

Hur jobbar Lundstams med klimatfrågan rent praktiskt? - Vår affärsidé bygger på att minimera klimatavtrycket från det avfall som produceras i samhället. Det betyder att vi för respektive avfallsfraktion strävar efter att ta steg i avfallstrappan. Dvs i ett första steg strävar vi efter att ersätta ”återvinning av energi” med ”återvinning av material”. I ett andra steg strävar vi efter att ersätta ”återvinning av material” med ”återanvändning”. Hela syftet med avfallstrappan och vårt arbete är att minimera resursutnyttjandet genom att nyttja återvunnet material istället för jungfruliga resurser.

Varför valde ni att gå med i fordonsdemonstrationen av EthaDrive? - Ett av våra utarbetade mål i affärsplanen är att ”Fastställa en strategi för alternativa drivmedel med målsättning att vara fossilfri 2030”. Det innebär att vi måste vara aktiva och prova olika lösningar innan vi slutligen väljer en framtida inriktning. Det här projektet innebär en stor möjlighet för oss att skaffa oss den kunskapen.

Vad hoppas ni få ut av er medverkan i EthaDrive? - Vi hoppas öka vår kunskap om vad Etanoldrift innebär ur ett antal perspektiv. Vi behöver förstå vilka effekter det har på bla miljö, ekonomi, underhåll och livslängd hos fordonen.

Hur kommer ni att använda er nya lastbil? - Lastbilen kommer att användas för insamling av Farligt Avfall i Jämtland och Härjedalen. Den kommer således att köra i både stad och landsbygd, avslutar Fredrik vår intervju.

Vi önskar Lundstams lycka till och vi återkommer för att höra hur det går under våren.

EthaDrive

Senaste inlägg

Visa alla
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram