• Mattias Marktin

"Osorterat Avfall" blir "Avfall till Robotsortering"

Vi har under en lång period erbjudit insamling och materialmottagning av ”Osorterat Avfall. Från och med Januari 2021 kommer vi att benämna fraktionen ”Avfall till Robotsortering”.


Anledningen att vi väljer att byta namn på fraktionen är att vi vill att det tydligt skall framgå för våra kunder och vår omgivning vad som händer med avfallet. Med hjälp av investeringar i ny robotteknik skapar vi nu en större miljönytta och på så vis minskar vi skadliga utsläpp som normalt sett uppkommer ur verksamhetsavfall.

Sedan en tid tillbaka har vi vidtagit extra säkerhetsåtgärder med anledning av pandemin. När situation förbättrats och vi på nytt tar emot besök i våra anläggningar så är alla hjärtligt välkomna till oss för att på plats se hur vi praktiskt sorterar avfall mha robotar och artificiell intelligens. Vid ytterligare frågor eller funderingar, kontakta ngn av våra Miljörådgivare på telefon 063-554 1158.

Senaste inlägg

Visa alla
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram