• Mattias Marktin

Lundstams bidrar till utvecklingen av klimatsmarta transporter !

I samarbete med Scania, SEKAB och Lantmännen Agroetanol kör nu Lundstams ett av sina fordon med Etanol inom ramen för projektet "EthaDrive". Bilen används huvudsakligen för insamling av Farligt Avfall ute hos företagets kunder i Jämtland och Härjedalen. Det är ett tufft uppdrag med kyla, mörker, långa avstånd och en utmanande geografi.

Företagets Affärsplan 2020-2022 adresserar ett flertal aktiviteter som syftar till en ökad Hållbarhet i samhället. När det gäller reducering av miljöbelastning från vår tunga trafik går nu Lundstams från ord till handling genom att börja använda fossilfritt bränsle i skarpa uppdrag. Det svenskproducerade biobränslet medför koldioxidreducering med 90% relativt användning av traditionell, fossil diesel.Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Inger Grannes Väg 2
840 93 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram