top of page
  • Skribentens bildMattias Marktin

Lundstams bidrar till utvecklingen av klimatsmarta transporter !

I samarbete med Scania, SEKAB och Lantmännen Agroetanol kör nu Lundstams ett av sina fordon med Etanol inom ramen för projektet "EthaDrive". Bilen används huvudsakligen för insamling av Farligt Avfall ute hos företagets kunder i Jämtland och Härjedalen. Det är ett tufft uppdrag med kyla, mörker, långa avstånd och en utmanande geografi.

Företagets Affärsplan 2020-2022 adresserar ett flertal aktiviteter som syftar till en ökad Hållbarhet i samhället. När det gäller reducering av miljöbelastning från vår tunga trafik går nu Lundstams från ord till handling genom att börja använda fossilfritt bränsle i skarpa uppdrag. Det svenskproducerade biobränslet medför koldioxidreducering med 90% relativt användning av traditionell, fossil diesel.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


lundstams_150dpi.png
bottom of page