top of page
  • Skribentens bildMattias Marktin

Knowledge Transfer Partnership

Vi har i samarbete med IUC Z-group och Mittuniversitetet drivit ett projekt syftande till att effektivisera vår energianvändning på företaget. Linus Theorell rekryterades för att driva projektet och har genomfört ett mkt bra arbete. Vi har en en mkt väl dokumenterad energikartläggning och kopplat till det ett antal energibesparande aktiviteter och investeringar som vi är i färd med att realisera.

Bifogat ligger en film som beskriver konceptet med KTP i allmänhet och vårt projekt i synnerhet.

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


lundstams_150dpi.png
bottom of page