top of page
  • Skribentens bildLundstams

Förpackningsinsamling

Uppdaterat: för 2 dagar sedan
Fr.om. den 1/1 2024 har länets kommuner tagit över ansvaret att samla in förpackningsmaterialen från länets återvinningsstationer, som då startar uppdraget med ny entreprenör. Vi på Lundstams vill tacka för de 20 år som vi har haft förtroendet för förpackningsinsamlingen. 


Senaste inlägg

Visa alla
lundstams_150dpi.png
bottom of page