top of page
  • Skribentens bildMattias Marktin

Elektrifiering av maskinparken

Lundstams har nu påbörjat arbetet med att elektrifiera större delar av maskinparken på återvinningsgården i Östersund. Det är en substantiell investering som genomförs i syfte att öka återvinningsgraden på insamlat avfall men även minska det klimatavtryck som maskinparken skapar.


Den nya eldrivna anläggningen har börjat byggas hos våra underleverantörer och beräknas tas i drift i Östersund under september månad 2021. I kombination med den sedan tidigare installerade robotsorteringen kommer Lundstams i Östersund att vara en av världens modernaste anläggningar för sortering och återvinning av verksamhetsavfall.

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


lundstams_150dpi.png
bottom of page