• Mattias Marktin

Bedömning av Klimatpåverkan !

I samarbete med Länsförsäkringar Jämtland har vi under hösten 2020 hjälpt 113 st lantbrukskunder i Jämtland/Härjedalen med bortforsling och återvinning av metallskrot och farligt avfall. Vi har samlat in totalt 338 ton metallskrot och 26 ton farligt avfall. Nu har vi sammanställt vilken klimatpåverkan genomförandet av detta uppdrag har inneburit för miljön.


Påverkan på miljön av transportarbetet är negativ och uppgår till +17.8 ton CO2-eq. De stora miljövinsterna uppstår vid återvinning av framförallt metall och nettoeffekten av hela uppdraget är en reducering med -644 ton CO2-eq. Då tar vi i beaktande vilka utsläpp som skulle krävas om metallen istället skulle utvinnas ur jungfruliga råvaror.

Senaste inlägg

Visa alla
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram