top of page
  • Skribentens bildMattias Marktin

Bedömning av Klimatpåverkan !

I samarbete med Länsförsäkringar Jämtland har vi under hösten 2020 hjälpt 113 st lantbrukskunder i Jämtland/Härjedalen med bortforsling och återvinning av metallskrot och farligt avfall. Vi har samlat in totalt 338 ton metallskrot och 26 ton farligt avfall. Nu har vi sammanställt vilken klimatpåverkan genomförandet av detta uppdrag har inneburit för miljön.


Påverkan på miljön av transportarbetet är negativ och uppgår till +17.8 ton CO2-eq. De stora miljövinsterna uppstår vid återvinning av framförallt metall och nettoeffekten av hela uppdraget är en reducering med -644 ton CO2-eq. Då tar vi i beaktande vilka utsläpp som skulle krävas om metallen istället skulle utvinnas ur jungfruliga råvaror.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


lundstams_150dpi.png
bottom of page