Genom att ta hand om avfall som hotar miljön, hjälper vi dig att följa miljölagar och bidra till det goda kretsloppet.

 

Lundstams har breda kunskaper och stor erfarenhet av avfallshantering. Vi erbjuder allt från smidiga transporter till korrekt mellanlagring och omhändertagande av ditt avfall. Effektiviteten kompletteras av den absolut senaste tekniken på området.

Lundstams

FTI, Förpackningsinsamlingen

Lundstams är underentreprenör åt FTI med följande uppdrag:

 • Hämtning av material på återvinningsstationerna i Jämtlands Län

 • Hämtning av material på återvinningsstationer i delar av Västerbottens Län

 • Balning och mellanlager av återvinningsmaterial i Jämtlands Län

 • Städning av återvinningsstationerna i Jämtlands Län

FTI:s uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. De har ett rikstäckande insamlingssystem med 5 800 återvinningsstationer och erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/ kartong och wellpapp genom att ansluta sig till REPA, som är en del av FTI. Läs mer: www.ftiab.se  

 

Kommun och offentlig verksamhet

Lundstams jobbar med insamling av hushållsavfall, drift och logistiktjänster för kommunala återvinningscentraler (ÅVC) och slamtömningar. För närvarande har vi kommunala uppdrag i Åre, Härjedalen, Ånge, Berg, Bräcke, Ragunda och Dorotea.

I Åre kommun sköter Lundstams dels avfallshämtningen från hushållen i kommunen, dels hantering av farligt avfall och dels transporter av material från återvinningscentralerna. Det finns fyra återvinningscentraler för grovbyggavfall i kommunen och Lundstams samlar ihop avfallet och tar hand om det på rätt sätt.

”Om kommuninvånarna och våra gäster ska trivas ska det vara snyggt och städat. Det duger inte med överfulla sopkärl och återvinningscentraler.”

”Återvinning är viktigt för miljön. Om vi som kommun ska kunna påverka att fler återvinner krävs att det är smidigt för abonnenterna och att vi har en samarbetspartner som är lyhörd för att förbättra och utveckla.”

Lars-Erik Eriksson, teknisk chef Åre kommun

Till Lundstams anläggning i Östersund kommer varje år 200-300 barn och ungdomar på studiebesök. Här får eleverna en rundtur på anläggningen och information om avfallshantering.

Lundstams erbjuder även information i skolor. På ett enkelt och roligt sätt går vi igenom de aktuella områdena och lovar att ni kommer att få bättre kunskaper om avfallshantering!

Är du intresserad att få besök av Lundstams eller göra ett studiebesök hos oss? 
Hör av dig till oss 063-57 60 60.

 
 
Avfallshantering för fastighetsägare

Fastighetsägare

För fastighetsägare erbjuder Lundstams:

 • Identifikation av behov

 • Tips och råd till förbättringar

 • Skräddarsydda lösningar för avfallshantering som sparar tid och resurser

 • Dimensionering av återvinningsrum

 • Uthyrning av kärl, containers, komprimatorer, balpressar och underjordsbehållare

 • Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens

 • Vi utför tvätt av rum och kärl

 • Återkommande uppföljning med inventeringar som leder till förbättringar

 • Informations- och utbildningsmöten

 • Insamling av material

Lundstams Återvinning AB är idag leverantör av avfallstjänster främst kopplat till hämtning av källsorterat material från Landstingsbostäders fastighetsbestånd.

”Vi upplever att vi får en hög service och att det alltid fungerar bra med Lundstams tömningar. Vi skulle helst se att de kunde ta hand om allt material som uppkommer från våra fastigheter, även de som i dag kallas monopolsopor och som hämtas av Östersunds kommun.”

Mona Olofsson, VD Landstingsbostäder i Östersund

Soprumsmakeover

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av soprummet och kärlen. Vi kallar det för Soprumsmakeover.

Tack vare den värnar vi och ni om miljön och det blir enklare och trevligare att slänga sopor.


Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Ni får skräddarsydd information om er sophantering. Vi erbjuder också en informationskväll om återvinning för alla boende.

 
 
Avfallshantering för företag

Företag

För att lättare hantera sopor och avfall behövs ibland en genomgång av företagets avfallshantering. Tack vare en bättre hantering värnar vi och ni om miljön och det blir effektivare och mer lönsam avfallshantering.

Lundstams erbjuder:

 • Identifikation av behov

 • Identifikation av avfallets flöde i er verksamhet

 • Skräddarsydda lösningar så att avfallshanteringen blir effektiv och mer lönsam

 • Uthyrning av kärl, containers, komprimatorer, balpressar och underjordsbehållare

 • Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens

 • Återkommande uppföljning med inventeringar som leder till förbättringar

 • Informations- och utbildningsmöten

 • Insamling av material

Wipro Infrastructure Engineering är den största fristående tillverkaren av hydraulcylindrar i världen. De skräddarsyr konstruktioner och har avancerade tillverkningsmetoder. Företaget har tillverkningsenheter runt om i världen, varav en finns i Östersund.

” Tack vare Lundstams så kom vi vidare i vårt arbete att utveckla vår källsortering. Nya kärl och en genomgång av hela verksamheten har lett till att vi idag har en källsortering som vi är stolta över."

Anders Furborg

Quality & Environmental Manager

Wipro Infrastructure Engineering AB

Byggföretag

Lundstams erbjuder:

 • Identifikation av behov

 • Skräddarsydda lösningar så att avfallshantering

 • Uthyrning av kärl, containers, komprimatorer, balpressar och underjordsbehållare

 • Vi ser till att behållarna har optimal placering och rätt tömningsfrekvens

 • Återkommande uppföljning med inventeringar som leder till förbättringar

 • Informations- och utbildningsmöten

 • Insamling av material med anpassad service nivå enligt ert behov

Avfallshantering för byggföretag
 
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

 • Lundstams på Facebook
 • Lundstams på Instagram