Lundstams Hållbarhetsredovisning

Vi verkar för ett hållbart samhälle.

Vi på Lundstams vill att vi och våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan. Vi bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi är duktiga på kretsloppstjänster och ser möjligheter där andra ser avfall. Vi tar hand om de produkter och material som samhället inte längre vill ha. Vår vision är att "vi ska ha världens bästa återvinningskunder" och tillsammans tar vi nästa steg i avfallstrappan för mer återvinning och återanvändning.

Lundstams
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING

För första gången redovisar vi vårt hållbarhetsarbete. Lundstams uppfyller inte kraven och de nya reglerna för att behöva hållbarhetsredovisa. Men eftersom vår affärsidé bygger på hållbarhetsprinciperna har vi valt att redovisa vårt arbete för en ökad förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenser av verksamheten. Hållbarhetsrapporten behandlar de områden som anges i 6 kap. 12 § ÅRL. Redovisningen är ett fristående dokument skild från förvaltningsberättelsen.
Ingen extern granskning av hållbarhetsredovisningen har genomförts.

INNEHÅLL:

Det här är Lundstams >

Återvinning för miljö och framtid >

Vårt hållbarhetsarbete >

Mål >

Intressentdialog och väsentlighetsanalys >

Fokusområden >

Tillsammans gör vi skillnad >

Lundstams

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB är ett familjeföretag som har funnits sedan 1949 och som erbjuder fullständiga lösningar för avfallshantering. Lundstams bedriver insamling av återvinningsmaterial i Jämtland, Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland. Vi hjälper kommuner, myndigheter, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med källsortering, återvinning, hantering av farligt avfall, transport av farligt gods och tankrengöringar.

VÅR SYMBOL

4

ANLÄGGNINGAR

93

ANSTÄLLDA

59.000

LUNDSTAMS HANTERAR
TON AVFALL PER ÅR

I SNART 70 ÅR har vi som företag funnits. Det har hänt mycket under de här åren i företagets historia och vi är stolta över hur långt vi som företag har kommit men är samtidigt övertygad om att vi har en potential att förbättras. Hållbar utveckling för oss innebär ett gemensamt ansvar för att nå en rättvis och hållbar värld, där nuvarande och kommande generationer kan tillfredsställa sina behov.

Hållbarhet innebär mer än klimat och miljö. Hållbarhet handlar om en långsiktighet där vi har ett ansvar för att minska den negativa inverkan på natur och människors hälsa över generationer. Där har vi som företag ett stort ansvar. Lundstams hållbarhetsarbete utgår från att ta långsiktigt ansvar för både ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Som en stor regional aktör inom återvinning har vi ett ansvar att påverka samhället i positiv riktning. För att även framåt finnas med som en självklar aktör över tid behöver vi vara ett hållbart företag i alla delar. Att skapa ett bärkraftigt företag för framtiden kräver uppfinningsrikedom och mod av såväl ledning som medarbetare för att hitta nya vägar att minska våra avtryck på naturen.

Att hållbarhetsredovisa är ett bra verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla innovativa tjänster och affärsmodeller som kommer att leverera positiva effekter på människor och planeten. Vår bransch är en möjliggörare och som företag kommer vi också genomföra innovativa investeringar för att ta nästa steg i avfallstrappan med visionen att ha världens bästa återvinningskunder.

Lars Lundstam

Tre generationer Lundstams:

Alaska, Lars och Andreas Lundstam

1949

Grundades Andersson & Lundstams Åkeri.
Huvudverksamheten var grustransporter.

Återvinning

för miljö och framtid

VÅR STÖRSTA UTMANING är det samhällsuppdrag vi arbetar med. Varje dag slänger var och en av oss en mängd olika material som behöver hanteras. Vi behöver alla bli bättre på att handla hållbart så att mer av det vi använder kan användas längre eller återbrukas.

När en vara är förbrukad och slängs så jobbar vi med att få tillbaka den in i kretsloppet. Varenda lite pryl ska tas hand om på rätt sätt för miljöns skull. Det blir en del att hålla reda på. Samtidigt finns det stora ekonomiska fördelar med att sortera avfall, särskilt om det görs på ett enkelt sätt.

THE

TEAM

 I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

1949

Grundades Andersson & Lundstams Åkeri.
Huvudverksamheten var grustransporter.

Ja tack!

Allt som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara när vi köper den är en förpackning. Till glasförpackning räknas flaskor och burkar av glas som det inte är pant på.

Innehåll:

De här är Lundstams >

Återvinning för miljö och framtid >

Vårt hållbarhetsarbete >

Mål >

Intressentdialog och väsentlighetsanalys >

Fokusområden >

Tillsammans gör vi skillnad >

Nej tack!

HIT HÖR INTE:

Flaskor med pant, dricksglas, glasskålar eller glödlampor.

Ofärgat och färgat glas sorteras och hämtas var för sig.
Lastbilarna som hämtar glasförpackningar har två fack på flaket, ett för färgade glasförpackningar och ett för ofärgade.

 

Körs till Lundstams där glasen omlastas till lastbil som transporterar det vidare till Svensk Glasåtervinning som återvinner ofärgat glas och färgat glas som blir till nytt glas. Av färgat glas tillverkas också bland annat isolering. Glaskross blir glasförpackningar och fyllnadsmaterial för husgrunder och vägbyggen.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.I Sverige återvinns 93% av de 186.000 ton glasförpackningar som finns ute på marknaden. Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med när glastillverkas av ny råvara.Få förpackningsmaterial har samma unika egenskaper som glas. Det är helt tätt och påverkar varken doft eller smak.

Om allt glas som samlas in i Sverige under ett år skulle ställas i en lång rad skulle det räcka ett helt varv runt jorden.

Eller ring våra miljörådgivare:
063-554 11 58

Mail går också bra :-)

miljo@lundstams.se

Lär dig mer om återvinning av pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och tidningar:

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt (A-Ö).