KÄRL

Kärl:

190 l

370 l

660 l

Höjd:

107,5 cm

107,5 cm

122 cm

Bredd:

54,5 cm

74,5 cm

125,5 cm

Djup:

69 cm

80 cm

77 cm

Kärl hämtas av servicebil och komprimatorbil.

Vi utför tvätt av sop- och återvinningsrum samt kärl. Hör av er till oss så hjälper vi er!

190 liters kärl
370 liters kärl
660 liters kärl
Visa mer
Fat
IBC behållare
FA box
42 liters box
FA ställ
Lysrörskartong
FA kartong
Riskavfalllsbehållare
Visa mer
 

Liftdumpercontainer

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ9

1,50 m

3,50 m

9 m³

1,80 m

Öppen

Storlek:

Bredd:

Anm:

Typ:

Höjd:

Längd:

LDÖ12

1,70 m

3,80 m

Storlek:

Bredd:

Anm:

12 m³

1,80 m

Öppen

Typ:

Höjd:

Längd:

LDT9

2,00 m

3,20 m

9 m³

1,80 m

Täckt

Storlek:

Bredd:

Anm:

CONTAINERS

Lastväxlarflak

Typ:

LVXÖ12

LVXÖ18

LVXÖ22

LVXÖ30

LVXÖ35

Storlek:

12 m³

18 m³

22 m³

30 m³

35 m³

Höjd:

0,80 m

1,30 m

1,70 m

2,20 m

2,30 m

Bredd:

2,60 m

2,60 m

2,60 m

2,50 m

2,60 m

Längd:

6,0 m

6,0 m

6,0 m

6,0 m

6,0 m

Anm:

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Vi har även täckta lastväxlarflak att erbjuda. kontakta oss för mer info.

Direkttömmande container

8 m³

1,85 m

Typ:

Höjd:

Längd:

Anm:

FLT/Combi

1,80 m

2,40 m

Täckt, med luckor runt om. Töms på plats.

Storlek:

Bredd:

Bottentömmande container

Glasbehållare

Felsortering,
allmänna bestämmelser:

Allcont 2004

Contab 2003

Lastsäkring

  • Överfyll inte flak eller containers och fördela vikten jämt.
    Lägg inte alla tunga massor på den ena sidan eller på topp.

  • Inget får hänga över eller utanför dess kanter.

  • Chauffören skall kunna lastsäkra, dvs spänna fast ett nät över containern när det så behövs.

  • För överfylld behållare utgår extra avgift för omlastning.

Maxlast

Behållare får fyllas med maximalt den volym den är avsedd för eller vikt enligt BK 1 och BK 2 (8-10 ton).

Vad får inte finnas i lasset?

Elektriska och elektroniska produkter, bildäck, impregnerat virke och övrigt farligt avfall får inte läggas i behållare blandat med övrigt avfall. Detta är ett lagkrav!

OBS! Det är Er skyldighet att upplysa om farligt avfall.

Gällande bestämmelser

Ordningslagen (1993:1617) är en av de lagar som reglerar vad som är tillåtet på offentliga platser. Ordningslagen är en grund och utöver denna finns lokala ordningsföreskrifter hos varje enskild kommun.

Tillstånd för uppställning av container

Polistillstånd krävs för att nyttja offentlig plats för uppställning av containrar, arbetsbodar och liknande. Polisen tillsammans med kommunen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet samt allmän ordning och säkerhet.
 

  • Ansökan och ansökningsavgift ska vara polismyndigheten tillhanda i god tid, minst 5 arbetsdagar före önskat nyttjande av offentlig plats.

  • Ansökningsavgiften kan betalas direkt till polismyndigheten vid besök eller till respektive polismyndighets plusgironummer, ange vem som är sökande och vad ansökan avser. Förutom detta tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa för hyra av offentlig plats.

  

OBS! Platsen får inte nyttjas före polistillstånd erhållits. Du som hyr och använder våra containers är ansvarig för att ansöka tillstånd för uppställning av container på offentlig plats.

Blankett för ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på polisens hemsida: www.polisen.se

REGLER & BESTÄMMELSER

 

Säckställ

Byggsäck

BYGGSÄCK

 

Vi på Lundstams arbetar för att minska utsläppen från våra fordon genom att byta ut gamla fordon med modernare.

Servicebil
Komprimatorbil
Liftdumperbil
Växelflaksbil
Kranbil
ADR / Slamsugsbil
Visa mer

FORDON

Tömning av kärl

”Mitt jobb är väldigt fritt och med bra arbetskamrater löser vi även tajta scheman. Jag kör en av Lundstams insamlingsbilar och hämtar framförallt papper. När jag kommer blir kunderna fri sitt avfall, de får ett proffsigt bemötande och de vet att vi tar hand om avfallet på rätt sätt.”

Mickael Claesen

Medarbetare Lundstams Återvinning
Återvinning i samhället

Våra mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre och Härjedalen hjälper både dig och oss att hålla miljön ren.

Besöksadress:

Storlienvägen 50, 831 52 Östersund

Postadress:
Box 5003, 831 05 Östersund
Fax: 063-57 60 55
Telefon: 063-57 60 60
E-post: trafiken@lundstams.se

Östersund.png

Korsvägen 1
913 35 Holmsund
Fax: 090-12 39 05
Telefon: 090-13 35 00
E-post: info.umea@lundstams.se

Umeå.png

Besöksadress:
Lagervägen 21, 837 32 Järpen

Postadress:

Box 26, 837 22 Järpen
Fax: 0647-61 15 25
Telefon: 0647-310 42
E-post: info.are@lundstams.se

Åre.png

Inger Grannes Väg 2
846 31 Hede
Fax: 0684-102 65

Telefon: 0684-102 77
E-post: info.hede@lundstams.se

Härjedalen.png
lundstams.se
Våra tjänster
Vår miljö
Återvinning
Tillstånd & certifikat
Om oss
Våra anläggningar
Kontakt

Vår bumerang symboliserar målmedvetenhet, långsiktighet och livets naturliga kretslopp. De val vi gör idag får vi tillbaka imorgon – i form av en hållbar värld.

Lundstams Återvinning AB

  • Lundstams på Facebook
  • Lundstams på Instagram
42 liters box